Общи условия

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между мен, Йоана Николова, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от уебсайта услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.yoananikolova.com, наричано по-долу за краткост САЙТ.

  • ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

Аз съм автор на книги и предоставям информация, свързана с тях, както и информация за възможността от къде могат да бъдат закупени.

  • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като автор се нуждая от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали и предлагани книги от мен. Това пространство се намира на интернет адрес: www.yoananikolova.com

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА и всички предоставени от него услуги са без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА. Аз не нося отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт.

3.4. Единствените лични и не анонимни данни, които сайтът използва са във Формата за Контакти. Данните от формата за контакт са необходими, за да мога да обработя и изпълня поръчката на книга. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ не извършва регистрации, абонаменти, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги. Предоставя единствено информация за предлаганите книги и свързаната с това полезна информация и възможности за контакт с мен.

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на мен и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, които са публикувани, са свързани с информация относно съдържанието на книгите.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии и страници в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто ми име и престиж.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактната форма и ще се използват за оценка на дейността или комуникация, за която ПОЛЗВАТЕЛЯ проявява интерес.

5.2. Аз използвам трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. Аз винаги контролирам и подсигурявам най-висока сигурност на данните. Когато използвам трети лица – доставчици на услуги, аз разкривам само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и имам договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът yoananikolova.com използва „бисквитки“- строго необходими и за функционалност и изпълнение, както и проследяващи кодове на Google Analytics и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

  • Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уебсайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта се прилагат само за сайта yoananikolova.com, затова ви насърчавам да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. Аз не нося отговорност за политиката за сигурност на други уебсайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, Аз не мога да нося отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчвам да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  • ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от мен, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване

Настоящите общи условия влизат в сила от 24. 05. 2018 г.