Политика за поверителност

Аз, Йоана Николова, осъзнавам важността на поверителността, сигурността и защитата на данните на своите клиенти.

1. Обща информация

Целта на настоящата политика за поверителност е да Ви предостави информация относно обработването на лични данни при използване на моя уебсайт и свързани услуги.

2. Обработване на лични данни

Лични данни съгласно значението на Чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (ОРЗЛД) представляват цялата информация, свързана с идентифициране на физически лица или физически лица, които могат да бъдат идентифицирани, напр. име, адрес, имейл адрес и др.

3. Събиране на информация

Чрез уебсайта си аз събирам данни само за статистически и информационни цели чрез използване на инструменти на трети страни. Това става чрез автоматизирани инструменти, които могат да отчетат, съберат и обработят ваши лични данни, например вашия IP адрес, само за статистически цели. Всички данни, които ми предоставяте, изпращайки поръчка през формата за контакт и съдържащи лични данни, няма да бъдат използвани за маркетингови цели. Тези данни са необходими само и единствено, за да мога да обработя, изпълня и изпратя поръчката за книга.

4. Използване на информацията

Всяка информация, която събирам от вас, използвайки уебсайта, може да бъде използвана да:

  • Персонализирам вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди
  • Да предоставя модифицирано рекламно съдържание
  • Да подобря уебсайта
  • Да подобря потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка

5. Поверителност при работата ви със сайта

Личната ви идентификационна информация, събирана през този сайт, няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на когото и да е, освен в случаите, посочени в законодателството на страната.

6. Разкриване пред трети страни

Аз не продавам, търгувам или по друг начин трансферирам вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ми помагат в оперирането на моя уебсайт, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Аз вярвам, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на условията за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

7. Защита на информацията

Аз имплементирам различни защитни мерки, за да бъде вашата информация и ползването на моя сайт защитени. Използвам SSL сертификат, чрез който информацията и действията ви на моя сайт се криптират и по този начин защитавам вас и вашите данни.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация, се държат в защитена среда.

8. Използваме ли бисквитки?

Да. На Вашия компютър се съхраняват бисквитки или други технологии, като пиксел (наричани по-нататък „бисквитки“), когато посещавате и използвате моя уебсайт. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват от браузера Ви на Вашето устройство с цел запазване на определена информация. При следващото Ви посещение на моя уебсайт запазената в бисквитките информация ще бъде прехвърлена или на моя уебсайт („собствени бисквитки”), или на друг уебсайт, към който принадлежи бисквитката („бисквитки на трети страни”).

Чрез запазената и върната информация съответният уебсайт разпознава, че вече сте го постъпвали и посещавали през използвания на това устройство браузер. Използвам тази информация, за да представя уебсайта по оптимален начин, съобразено с Вашите предпочитания. Във връзка с това, единствено самата бисквитка е идентифицирана на Вашето устройство.

Този уебсайт използва следните типове бисквитки, чийто обхват и функционалност са обяснени по-долу:

  • Строго необходими бисквитки (Тип А)
  • Бисквитки за функционалност и изпълнение (Тип В)

Може да откриете повече информация за използваните типове бисквитки в описанието на инструментите на нашите уебсайтове в настоящата политика за поверителност.

8.1. Строго необходими бисквитки (Тип A)

Строго необходимите бисквитки гарантират функции, без които не можете да използвате моите уеб страници според предназначението им. Тези бисквитки се използват единствено от нас и следователно са собствени бисквитки. Това означава, че цялата информация, която се съхранява в бисквитките, ще бъде върната към моя уебсайт.

Строго необходимите бисквитки служат, например, да гарантират, че Вие като регистриран потребител оставате винаги в профила си, когато достъпвате различни подстраници от уебсайта, и така не трябва да въвеждате данните си за вход при всяко влизане на нова страница.

Законово основание: Чл. 6 (1) а от ОДЗЛД.

8.2. Бисквитки за функционалност и изпълнение (Тип В)

Бисквитките за функционалност позволяват на моя уебсайт да се съхранява вече предоставена информация и да Ви предлага подобрени и по-персонализирани функции на базата на тази информация. Тези бисквитки събират и съхраняват само анонимна информация, така че не могат да проследяват Вашите движения на други уебсайтове.

Бисквитките за изпълнение събират информация относно това как се използват нашите уебсайтове с цел повишаване на тяхната привлекателност, съдържание и функционалност. Тези бисквитки ми помагат, например, да определя дали и кои подстраници от моя уебсайт се посещават и от кое съдържание се интересуват потребителите най-много. По-конкретно, се записват броя посещения на дадена страница, броя на достъпени подстраници, времето, прекарано на уебсайта, реда на посещаваните от вас страници, търсенето на кои думи Ви е насочила към мен, държавата, региона и, ако е приложимо, града, от който е достъпен уебсайтът, както и съотношението на мобилни устройства/десктоп устройства, през които се влиза на уебсайта. Също така записвам движение, кликвания и скролване с компютърната мишка, за да разберем кои части от моя уебсайт са особено интересни за потребителите. В резултат на това мога да адаптирам съдържанието на уебсайта по-конкретно към вашите нуждите и да оптимизирам това, което предлагам. IP адресът на Вашия компютър, който се предава поради технически причини, автоматично се превръща в анонимен и не ми позволява да си правя изводи относно отделни потребители.

Законово основание: Чл. 6 (1) е от ОДЗЛД.

9. Инструменти на трети страни

Използвам инструменти за статистически цели и подобряване на видимостта на сайта.

9.1. Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва специален вид бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър и позволява анализ на начина, по който използвате уебсайта. Тази информация относно начина, по който Вие използвате този уебсайт, генерирана от бисквитката, се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Можете да се запознаете с Политиката на поверителност на Google Analitycs на адрес:

Бихме искали да отбележим, че Google Analytics е допълнен на уебсайта така, че да включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимното запазване на IP адреси (т.нар. IP маскиране). Поради функционалността за превръщане на IP адреса в анонимен, Вашият IP адрес се съкращава от Google на територията на ЕС и страните по Договора за Европейската икономическа общност.

Google използва тази информация от мое име, за да анализира начина, по който Вие използвате този уебсайт, за да създава доклади относно дейността на уебсайта и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет. Google може също така да прехвърля тази информация на трети страни съгласно изискванията на закона или ако посочени трети страни обработват тези данни от името на Google. Предаденият от Вашия браузер IP адрес в контекста на Google Analytics не се смесва с други данни на Google.

Може да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузер. В допълнение, може да не позволите на Google да записва данни, свързани с начина, по който използвате уебсайта и генерирани от бисквитката (включително Вашия IP адрес) и да не обработва тези данни, като свалите и инсталирате плъг-ин, наличен на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9.2 Facebook Pixel

Този сайт използва Facebook Pixel, като данните, използвани за рекламни и ремаркетинг кампании, са изцяло анонимни и базирани на вашето поведение на моя сайт.

Социалната мрежа представя редица допълнителни услуги, свързани със следните цели:

  • Измерване на действията на посетителите на сайтовете ни;
  • Избор, доставка и измерване сервирането на реклами в мрежата;
  • Избор, доставка и измерване сервирането на съдържание в мрежата;
  • Персонализиране на потребителите, на база тяхното поведение, за рекламни цели

Facebook не предоставя детайлна информация за използваните от тях бисквитки.

Повече информация може да намерите тук: https://www.facebook.com/policies/cookies/

На следния адрес може да намерите политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/policy

10. Възражение или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни
Ако сте дали съгласието си (чл. 6 (1) а от ОДЗЛД) за обработване на Вашите лични данни, Вие можете да го оттеглите по всяко време. Такова оттегляне оказва влияние върху разрешението за обработване на личните Ви данни, след като сме били уведомени за него. Можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на реклама и анализ на данни във всеки момент. Може да ме информирате относно Вашето възражение на: me@yoananikolova.com

Запознайте се и с Общите условия за ползване на сайта.